Aplikacije

Brainly

Brainly je aplikacija, ki temelji na skupnosti, kjer si učenci pomagajo pri domači nalogi.