Aplikacije

SlideShare

SlideShare je povezan V aplikaciji za strokovno izmenjavo predstavitev.

LinkedIn

Povezan In je strokovno socialno omrežje za napredovanje kariere in mreženje.

LinkedIn

Povezan V aplikaciji Windows: profesionalni profil, iskanje zaposlitve, razširitev omrežja, izboljšanje spretnosti.